Hội nghị cán bộ, viên chức năm học: 2019-2020

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2019. Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2019-2020

Về dự Hội nghị:

- Lãnh đạo nhà trường: - Thầy Lê Biên Hải                  - Hiệu Trưởng

                                       - Cô Nguyễn Thị Diệu Hiếu    - Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

cùng toàn thể CB-GV-CNV trong hội đồng sư phạm nhà trường PT.DTNT Tỉnh

 

 

 

Thầy Lê Biên Hải trao giấy khen Chiến sĩ thi đua cơ sở cho giáo viên

Thầy Lê Biên Hải trao giấy khen Sở Giáo Dục cho cô Nguyễn Thị Xuân Nam, Nguyễn Thị Thanh Hương

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa