Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Văn
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Lê Thị Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - TD
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Trần Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Cao Thị Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Sử
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Bùi Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Văn, TKHĐ
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa