Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngà
Giáo Viên - Tin Học Trần Thị Ngà
Ngày tháng năm sinh 07/12/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa