Thông tin chi tiết:
Phan Trương Phương Thùy
Giáo viên - Hóa Phan Trương Phương Thùy
Ngày tháng năm sinh 16/08/1988
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa