Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh Hoa
Tổ Trưởng Nguyễn Thị Thanh Hoa
Ngày tháng năm sinh 12/06/1967
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa