Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phương Trà
Giáo viên - Lý Nguyễn Thị Phương Trà
Ngày tháng năm sinh 24/04/1991
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa