Thông tin chi tiết:
Hà Thị Thu Thủy
Giáo viên - Hóa Hà Thị Thu Thủy
Ngày tháng năm sinh 14/01/1987
Giới tính Nam
Học hàm, học vị ĐẠI HỌC
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa