Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hà Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Hóa
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Trần Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - Tin Học
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa