Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Hà Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Hóa
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Thị Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Văn
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường PT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Khánh Hòa